V blízkosti Kempu Stříbrný rybník, u útulny Pohoda, jsme nově zrekonstruovali sportovní hřiště. Nově je vhodné pro basketbal, tenis, volejbal, nohejbal a florbal.
 
Zapůjčení hřiště je pro sportovce zdarma, jeho provozní doba se v letní sezóně kempu řídí otevírací dobou recepce, mimo sezónu kempu dle dohody se správcem hřiště.
 
Výňatek z provozního řádu: (celý viz níže)
·         Hřiště se zapůjčuje pouze osobám starším 18 let.
·         Osobám mladším 15 let je užívání hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem dospělé osoby.
·         Vstupovat a pobývat v zařízení mohou návštěvníci a sportovci pouze s vědomím správce po předchozí domluvě/rezervaci.
·         Hráči si mohou hrací dobu rezervovat osobně u správce hřiště: telefonicky na +420 607 135 822 nebo emailem na kemp%z%vslesy.cz.
·         Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve.
·         Délku zápůjčky je nutné vždy dohodnout se správcem hřiště.
·         Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 15 minut po uplynutí začátku objednané hrací doby, může hřiště obsadit další zájemce.
·         Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu hřiště cizímu subjektu, např. za účelem pořádání turnaje apod.
·         Zájemci si mohou hřiště po dohodě se správcem dlouhodobě rezervovat ve vymezených časech.
·         Všechny dlouhodobé rezervace budou zveřejněny na plánovací tabuli v areálu. Pro víkendové rezervace mají přednost turnaje před jednotlivci.
·         Nelze-li ze strany objednatele dodržet rezervovaný čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději v den rezervace do 4 hodin před začátkem hrací doby. Pokud se objednatel včas neomluví, případně nezruší rezervaci, nebude mu již hřiště více pronajímáno!
·         Při odchodu ze sportoviště je objednatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.
·         V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je objednatel povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné škody vymáhána na objednateli.
·         Objednatel je povinen osobně nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním ostatních uživatelů v areálu, a tyto škody nebo ztráty provozovateli hřiště nahradit.
·         Pronájem hřiště je bezplatný.
 
 
Na hrací ploše a v jejím okolí se zakazuje:
·         vstupovat bez vědomí správce,
·         vstupovat v nevhodné obuvi (zejména v kopačkách, tretrách, v botách s podpatky a nebo ve znečistěné obuvi (blátem, štěrkem),
·         odhazování odpadků,
·         vnášení zbraní jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít,
·         vstupovat podnapilým osobám,
·         vodit na hřiště jakákoli zvířata,
·         vjezd na motocyklu, na kole, pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech nebo s vozíky,
·         konzumace alkoholických nápojů, jiných omamných, toxických a psychotropních látek,
·         vstup s ostrými předměty,
·         provádění jakýchkoliv úprav a zásahů na vybavení sportoviště bez souhlasu provozovatele,
·         popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení,
·         kouření na hrací ploše hřiště
Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno.
 
 
 
Správce hřiště:
vedoucí recepce Kempu Stříbrný rybník
Ing. Jakub Forman
+420 607 135 822V naléhavých případech volejte údržbáře kempu: +420 725 393 079.
 
 
REKONSTRUKCI HŘIŠTĚ FINANČNĚ PODPOŘILI NADACE ČEZ, STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. Děkujeme!
 
 

Přijeďte na Stříbrný rybník

  • Kemp stříbrný rybník
  • Lhotecká 183/95; Malšova Lhota 500 09 Hradec Králové
  • GPS: 50°12'11.91"N 15°53'39.98"E

Kudyznudy.cz - tipy na výlet Decathlon
Mapa
Kemp roku - Královehradecký kraj - 3.místo - 2022
Kemp roku - TOP 50 - 2022